På disse sider kan du læse om historien bag Mors Dag.

En dag for fred og mødre.

JuliaWardHowe

Ideen om en særlig dag for mødre, blev først lanceret i U.S.A, i 1872. Ide kvinden var Julia Ward Howe (1819-1910), kendt som tekstforfatter til "Battle Hymn Of The Republic". Ms. Howes tanke var, at "Mors Dag" også skulle være en dag, hvor ønsket om fred stod i centrum.

Traditionens grundlægger.

Det var imidlertid ikke Julia Howe, som fik gennemført ideen om Mors Dag. Det er normalt Anna Jarvis (1864-1948) der tilskrives denne ære. Anna Jarvis, som var lærerinde, forblev ugift og barnløs. Inspirationen var hendes egen mor, Ann Marie Reeves Jarvis, og hendes arbejde.

En god mor.

Ann Marie Reeves Jarvis

Ann Marie Reeves Jarvis blev gift som som 17-årig, og endte med at blive mor til 11 børn, hvoraf kun fire overlevede. Ann Marie var en yderst foretagsom kvinde, og organiserede bl.a. "Mothers Day Work Clubs" der arbejdede for at forbedre de sanitære forhold og mindske børnedødeligheden. Under borgerkrigen arbejdede hun og de andre "Mothers Day Work Club" medlemmer med at bekæmpe sygdomme som tyfus og mæslinger, der brød ud blandt soldaterne. Efter krigen var klubben aktiv i bestræbelserne for at klinke det nationale sammenhold, bl.a. gennem en "Mothers Friendship Day". Ann Marie blev enke i 1902 og døde selv den 9. maj 1905 i Philadelphia, hvor hun boede med sine to døtre, Anna og den invalide Lillie.

Officiel helligdag i 1914.

To år efter Mrs. Jarvis´ død, arrangerede Anna en højtidelighed for hende, og for de mødre, hun havde arbejdet sammen med. Arrangementet foregik i Graftons metodistkirke, på søndagen efter moderens dødsdag. Det blev den anden søndag i maj. I de følgende år arbejdede Anna Jarvis på at få "Mors Dag" almindeligt anerkendt. I 1909 blev der oprettet en Mors Dags-komité, og i 1914 blev dagen officiel helligdag i U.S.A.

Nelliker og købmænd.

Anna Jarvis

Anna Jarvis prøvede at gøre nelliken til "Mors Dags" blomst. Nelliker havde været moderens yndlingsblomst, Da Anna Jarvis grundlagde Mors Dag, havde hun også besluttet, at nelliken skulle være dagens særlige blomst. Det fremgår bl.a. af et telegram, som hun sendte til kirken i barndomsby, Grafton i West Virginia. Her henstillede hun, at man på Mors Dag skulle bære et "blomster-mærke", og med telegrammet fulgte 500 hvide nelliker til uddeling blandt menigheden. Anna Jarvis mente, at den hvide nellike symboliserede nogle af moderskabets bedste dyder, så som renhed, trofasthed, ærbarhed, barmhjertighed, kærlighed og skønhed. Efterhånden udviklede amerikanerne en folkelig tradition, som gik ud på, at personer, hvis mødre var live, bar røde nelliker, og de, hvis mødre var døde, bar hvide.
"Mors Dag" blev hurtigt interessant for handlende. Fx blomsterhandlere o. lign. Anna Jarvis mente ikke, at dagen skulle være kommerciel. Den skulle sætte fokus på mødres arbejde, og overskuddet fra fx blomstersalg gives til fattige og enlige mødre. Som midaldrende arrangerede Anna Jarvis demonstrationer mod kommercialiseringen af "Mors Dag" - og blev endda arresteret for gadeuorden. Hun døde i 1948, 84 år gammel, og skal kort før sin død have sagt til en journalist, at hun faktisk fortrød at have startet "Mors Dag"!

Mothering Sunday i England.

Længe før Julia Howe og Anna Jarvis fik ideen til "Mors Dag", havde man haft en slags "Mors Dag" i England. Siden 1600-årene havde det været skik, at børn og unge, der fx var ude at tjene, tog hjem og besøgte deres mor den fjerde søndag i fasten. I Nordengland medbragte de carlings, en slags pandekager. Andre steder var traktementet furmety, hvedegrød på sødmælk, med masser af krydderier og sukker. En Mothering Cake en slags plumkage, med masser af rosiner og frugt var også en mulighed. Dagen kaldtes "Mothering Sunday", og blev genoplivet i begyndelsen af 1900-tallet. Måske bl.a. fordi den amerikanske "Mothers Day" begyndte at vinde frem.

Mors Dag i Danmark.

"Mors Dag" kom til Danmark i 1929, på initiativ fra et medlem af "De Allieredes Danske Våbenfæller". Foreningens medlemmer var personer, der havde kæmpet i 1. Verdenskrig, og derfor fået en del impulser fra amerikanske kampfæller, der kendte dagen som noget nyt hjemmefra. I Danmark holdes Mors Dag også den anden søndag i maj, men i Sverige og Norge valgte man andre dage. hhv. den sidste maj søndag og den anden søndag i februar.

© Familien Raaby 2007